Notice: Undefined index: migrated in /home/zonneleveranci/domains/zonneleverancier.nl/private_html/wp-content/plugins/meeting-scheduler-by-vcita/vcita-utility-functions.php on line 172

Met behulp van zonnepanelen wekt u duurzame energie op. Van deze energie verbruikt u zelf een deel en de rest levert u terug aan het openbare net. Wanneer de zon echter niet schijnt, verbruikt u meer energie dan de zonnepanelen opwekken en in deze situatie neemt u dus energie af van de energieleverancier. Om dit met elkaar te kunnen compenseren, zijn de salderingsregeling en de terugleververgoeding in het leven geroepen. Hieronder worden deze begrippen toegelicht en wordt besproken wat de huidige regelgeving hieromtrent is.

Salderen

Op uw energierekening komt de hoeveelheid energie te staan die u heeft afgenomen van de energieleveranciers. Er is daarnaast ook energie die de  zonnepanelen in diezelfde periode te veel hebben opgewekt en u dus heeft terug geleverd aan de energieleverancier. Deze energie wordt in mindering gebracht op de verbruikte energie. Dit heet salderen.
Er is een grens aan de hoeveelheid die gesaldeerd mag worden; er kan niet méér gesaldeerd worden dan dat u heeft afgenomen. Ter verduidelijking volgt hieronder een voorbeeld.

Voorbeeld salderen

Als uw zonnepanelen 3000kWh hebben geleverd waarvan u zelf 2000kWh heeft verbruikt, dan levert u dus 1000kWh terug. Stel nu dat u 1500kWh heeft afgenomen voor wanneer de zonnepanelen niet toereikend waren. In dit geval wordt de 1000kWh die u heeft terug geleverd in mindering gebracht op de 1500kWh en moet u dus nog voor 500kWh betalen.

Terugleververgoeding

Als in het voorgaande voorbeeld u niet 1000kWh had terug geleverd, maar 2000kWh, dan had u toch maar 1500kWh in mindering mogen brengen. In dit voorbeeld heeft u namelijk 1500kWh afgenomen en dus mag er niet meer dan 1500kWh in mindering worden gebracht. Hoe zit het dan met de overige 500kWh? Hiervoor krijgt u de zogenaamde terugleververgoeding. Dit is een vast bedrag per kWh. De hoogte van deze terugleververgoeding bepaalt iedere energieleverancier zelf. Er is een speciale pagina met een actueel overzicht van de vergoedingen die door de verschillende energieleveranciers worden gehanteerd.

Vereisten

Om gebruik te kunnen maken van deze regelingen is het belangrijk dat u de elektriciteit via dezelfde aansluiting terug levert als dat u de elektriciteit van de energieleverancier ontvangt. U komt daarnaast alleen in aanmerking als u een kleinverbruiksaansluiting hebt. Dit houdt in dat uw aansluiting de 3 x 80 Ampère niet overschrijdt. Als u dit zelf niet weet, kunt u dit opvragen bij uw energieleverancier.

Wijziging in de salderingsregeling 

De huidige salderingsregeling wordt vanaf 2023 afgebouwd. Is het dan nog wel gunstig om nu nog te investeren in zonneenergie? Op de volgende pagina leest u hier meer over. 
Ga naar Afbouwende Salderingsregeling